شلنگ

فیلتر بر اساس برند

فیلتر بر اساس تأمین کننده

درصد کشیدگی مجاز

کاربرد

استاندارد تولید

قطر

جنس تیوب

طول شلنگ

جنس بدنه

مقاومت فشار

جنس مهره

مقاومت دمایی

کشش پذیری

0.00 (از بین 0 نظر)
100,000ريال
مشاهده محصول

0.00 (از بین 0 نظر)
238,500ريال
مشاهده محصول