نوار تفلون

فیلتر بر اساس برند

مقاومت دمایی

کشش پذیری

درصد کشیدگی مجاز

کاربرد

استاندارد تولید

طول رول (حلقه)

مواد تشکیل دهنده

مقاومت فشار

0.00 (از بین 0 نظر)
51,000ريال

0.00 (از بین 0 نظر)
5,300ريال

0.00 (از بین 0 نظر)
9,500ريال

0.00 (از بین 0 نظر)
12,000ريال